Impressum

WM SE
Pagenstecherstraße 121
49090 Osnabrück

Telefon: +49 (0)541 9989 – 0
Telefax: +49 (0)541 9989 – 14015

E-Mail: info@wm.de
Internet: www.wm.de

Handelsregister

Handelsregister Osnabrück HRB 16550
Btwnr.: DE 117 644 667

Raad van Bestuur

Frank Schröder (voorzitter)
Ralf Reuwer
Hans-Jürgen Jesch
Ralf Kuhne
Muntaz Yegen

Raad van toezicht

Bastian Müller (voorzitter)
Hans-Heiner Müller
Felix Greiner
Klaus Wollenberg
Stefan Krivka
Daniel Kohl

WEEE-registratie­nummers

Duitsland: DE 65762558
Denemarken: 32895468
Italië: IT24030000015857
Nederland: RL00043982
Oostenrijk: 9008390873700

Wettelijke kennisgeving

AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van de WM SE website, de WM SE nieuwsbrief en de technische informatie zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is echter uitgesloten. Dit geldt ook voor alle andere websites en informatie waarnaar door middel van een hyperlink wordt verwezen. WM SE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen in de verstrekte informatie of gegevens aan te brengen.

COPYRIGHTVERMELDING

De inhoud van de WM SE website, de WM SE nieuwsbrief en de technische informatie worden beschermd door het auteursrecht. De teksten zijn uitsluitend bestemd voor de persoonlijke informatie van de ontvanger en zijn medewerkers. De inhoud mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden ter beschikking worden gesteld. Verwerking of reproductie in databanken of andere elektronische media en systemen - ook gedeeltelijk - is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van WM SE. Wij willen u erop wijzen dat sommige afbeeldingen onder het auteursrecht van derden kunnen vallen.

HANDELSMERKEN EN GEBRUIKSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website beschermd door het merkenrecht. (Dit geldt met name voor handelsmerken, typeaanduidingen, logo's en emblemen. De daarin vervatte intellectuele eigendom, zoals octrooien, handelsmerken en auteursrechten, is beschermd). Deze website verleent geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom van WM SE of van derden.

TOEPASSELIJK RECHT

Alle informatie of gegevens, het gebruik ervan alsmede alle handelingen, gedogen of nalaten in verband met de WM SE website zijn uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht.

INFORMATIEPLICHT COMFORM § 36 VAN DE WET INZAKE DE BESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN (VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNGSGESETZ)

Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

VEILIGHEID

WM SE neemt voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw gegevens worden gewetensvol beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De websites bevatten links naar andere websites. WM SE is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites.

VRAGEN EN OPMERKINGEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevensbescherming van WM SE (bijvoorbeeld over het inzien en bijwerken van uw persoonsgegevens), kunt u contact met ons opnemen onder het kopje "Gegevensbescherming". De verdere ontwikkeling van het internet heeft ook gevolgen voor onze strategie inzake gegevensbescherming. Wij zullen te zijner tijd veranderingen aanbrengen op deze pagina.